Tisane du centenaire sachet 100 gr
14,20 CHF 14,20 CHF 14.200000000000001 CHF
Tisane Vésicule biliaire n°2 sachet 100gr
14,20 CHF 14,20 CHF 14.200000000000001 CHF
Tisane Tonique sachet 200gr
26,90 CHF 26,90 CHF 26.900000000000002 CHF
Tisane Poumon sachet 100gr
14,20 CHF 14,20 CHF 14.200000000000001 CHF
Synergie d'HE DEVA à respirer, N°13 Consolations BIO° 5ml
22,90 CHF 22,90 CHF 22.900000000000002 CHF
Synergie d'HE DEVA à respirer, N°12 Enthousiasme BIO° 5ml
22,90 CHF 22,90 CHF 22.900000000000002 CHF
Synergie d'HE DEVA à respirer, N°11 Courage BIO° 5ml
22,90 CHF 22,90 CHF 22.900000000000002 CHF
Synergie d'HE DEVA à respirer, N°10 Evolution BIO° 5ml
22,90 CHF 22,90 CHF 22.900000000000002 CHF
Synergie d'HE DEVA à respirer, N°09 Adolescence BIO° 5ml
22,90 CHF 22,90 CHF 22.900000000000002 CHF
Synergie d'HE DEVA à respirer, N°08 Créativité BIO° 5ml
22,90 CHF 22,90 CHF 22.900000000000002 CHF
Synergie d'HE DEVA à respirer, N°05 Vie affective BIO° 5ml
22,90 CHF 22,90 CHF 22.900000000000002 CHF
Synergie d'HE DEVA à respirer, N°04 Protection BIO° 5ml
22,90 CHF 22,90 CHF 22.900000000000002 CHF
Synergie TONIC 50ml
37,00 CHF 37,00 CHF 37.0 CHF
Synergie TONIC 20ml
19,00 CHF 19,00 CHF 19.0 CHF
Synergie SAUNA 50ml
37,00 CHF 37,00 CHF 37.0 CHF
Synergie SAUNA 20ml
19,00 CHF 19,00 CHF 19.0 CHF